Anna Sandberg Tattoo

 

Studion i Umeå är stängd och jag gör numera

enbart gästspel på andra studios.

The studio in Umeå is closed and I am currently

only doing guest spots at other studios